Bestuur

Bestuur

Samenstelling en bestuursinformatie dagelijks- en algemeen bestuur

Presikhaaf Bedrijven voert voor 10 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland de Participatiewet (voorheen Wet Sociale Werkvoorziening) uit. Dit doen wij voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Al meer dan 86 jaar helpen wij deze mensen op weg naar een baan in het (reguliere) arbeidsproces. Presikhaaf Bedrijven is een Gemeenschappelijke Regeling van 10 gemeenten in Midden Gelderland. Het Bestuur wordt gevormd door:

Agenda en vergaderstukken
Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Deze worden aangekondigd op deze pagina. De vergaderstukken van de openbare vergadering wordt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de vergadering hier gepubliceerd.

Klik hier voor de agenda en openbare vergaderstukken van woensdag 14 maart 2018.

Klik hier voor de vastgestelde jaarstukken 2016
Klik hier voor de vastgestelde begroting 2018

U kunt de openbare vergaderstukken van de afgelopen twee jaar hieronder teruglezen:

 Agenda en vergaderstukken 2017
Agenda en vergaderstukken 2016
Agenda en vergaderstukken 2015

Bestuurssecretariaat
Mocht u vragen hebben over bestuurlijke zaken, dan kunt u zich wenden tot ons bestuurssecretariaat. Contactpersoon: Dinie Janssen, telefoon: 026 – 368 52 11 of per e-mail: d.janssen@presikhaaf.org

Woordvoering
Voor woordvoering en vragen vanuit de pers kunt u zich wenden tot onze woordvoerder Wim Kruyswijk, telefoon: 06 – 53 33 38 97 of per e-mail: w.kruyswijk@presikhaaf.org