Geschiedenis

Geschiedenis
Presikhaaf Bedrijven heeft een bijzonder rijk verleden. Wat in 1930 begon als een particulier initiatief met de begeleiding van vier Arnhemse medewerkers, groeide uit tot een organisatie die actief is in de regio Midden-Gelderland en die zich inzet voor ruim 3.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Crisis jaren ’30
In de jaren twintig van de vorige eeuw kwam in Nederland het Buitengewoon Lager Onderwijs van de grond. Bedoeld voor jongeren die niet goed mee konden komen op school. Men begreep dat deze leerlingen het na hun schooltijd ook moeilijk zouden krijgen bij het zoeken naar werk. Daar kwam bij dat er in 1929 een wereldwijde crisis uitbrak.

Kansarme jongeren
Om te voorkomen dat deze kansarme jongens na hun schoolperiode op straat gingen zwerven, wilden gemeenten en weldoeners in Arnhem iets doen. Zij benaderden de voormalig hoofdonderwijzer van een BLO-school, de heer H. Werkhoven. Hij betrok een oude ambachtsschool, nam vier jongens onder zijn hoede en zorgde voor hun ontwikkeling. Hij zocht werk dat zij konden doen en begeleidde hen hierbij. Dit was het begin wat vanaf 3 maart 1930 de Arnhemse Werkinrichting ging heten. De werkinrichting verkocht de producten die de jongens maakten huis-aan-huis.

geschiedenis1

Met paard en wagen langs de deur.

Van liefdadigheid naar bedrijf
Na de Tweede Wereldoorlog waren er veel oorlogsinvaliden. De vraag naar passend werk nam toe. De minister van Sociale Zaken adviseerde gemeenten om hiervoor speciale bedrijven op te richten. Op 1 januari 1950 werd de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening (G.S.W.) ingevoerd. Gemeenten kregen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De feitelijke en dagelijkse uitvoering lag bij de SW-bedrijven zelf.

In eerste instantie waren deze bedrijven voor langdurig werklozen en lichamelijk gehandicapten. Vanaf 1955 konden ook mensen met een verstandelijke beperking er aan het werk. In 1969 kwam er landelijke wetgeving voor de G.S.W.-bedrijven: de Wet Sociale Werkvoorziening zorgde ervoor dat de branche een eigen cao kreeg.

De naam Presikhaaf
De Arnhemse Werkinrichting groeide en kreeg in de jaren vijftig nieuwe huisvesting aangeboden. Het was een villa die in een park in de Arnhemse wijk Presikhaaf stond. Bij een nieuw onderkomen, paste ook een nieuwe naam: de Arnhemse Werkinrichting ging verder onder de naam Presikhaaf. De villa werd in 1960 gesloopt, maar de naam is gebleven!

geschiedenis2

Voormalige Villa Presikhaaf was meer dan een werklocatie: het inspireerde tot de huidige naam.

Diverse locaties
De productie begon te groeien en er kwamen eigen machines en bedrijfsmiddelen. Er werden koffers gemaakt (voor onder andere Samsonite), schoolmeubels, watermeters, Jumbo-fietspompen…. Deze producten werden soms wereldwijd verkocht. De bedrijfspanden/werkplekken lagen verspreid door de stad. Het streven was om die te clusteren in eigen bedrijfspanden. Bekende werkplekken werden IJsselvliet, Bergerden en Gelderse Waard.

Van producent naar dienstverlener
In 2000 begon zich een verandering af te tekenen. De ontwikkeling van de medewerkers kreeg steeds meer ruimte. Het zelf producten maken en bedrijfsvoeren was niet meer een doel op zich. In 2011 werd bewust gekozen om volledig te investeren in de werknemers en hun vaardigheden, zodat zij die ook bij andere werkgevers in konden zetten.

Sinds die ommekeer zijn bedrijfsactiviteiten overgedragen en zijn samenwerkingen gestart met ondernemers. Hiermee is de productie, de ontwikkeling van producten en werkgelegenheid in goede handen gekomen van betrokken en kundige ondernemers.

Presikhaaf Bedrijven zorgt in de meeste gevallen voor de begeleiding en ontwikkeling van de mensen die dat werk kunnen uitvoeren.

Participatiewet
Sinds 1 januari 2015 bestaat de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) niet meer. Voortaan is de Participatiewet van kracht. Niet de sociale werkvoorziening maar gemeenten zelf zijn verantwoordelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Presikhaaf Bedrijven blijkt een goede samenwerkingspartner hierbij te zijn. Het is door de jarenlange ervaring een professionele organisatie geworden die de doelgroep kent, maar ook de ondernemers en hun werkprocessen. Hierdoor kan het verder bouwen op het werk waarmee de heer Werkhoven begon: zorgen dat mensen actief kunnen meedoen (participeren) in de maatschappij.

Op 22 december 2017 besloot het bestuur van Presikhaaf Bedrijven om alle activiteiten over te dragen aan het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor B.V. Presikhaaf Bedrijven wordt als gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten vooralsnog gebruikt om alle dienstverbanden van SW-medewerkers te waarborgen.