Missie

De missie van Presikhaaf Bedrijven is:

Wij zijn dé werkgever in de regio Midden-Gelderland om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier en duurzaam mogelijke, loonvormende, rendabele arbeidsplek te leiden en te houden.

Presikhaaf Bedrijven richt zich op de duurzame en rendabele inzet van mensen in verschillende branches. Om dit te realiseren zijn drie elementen van cruciaal belang:

 • Onze focus is gericht op de ontwikkeling van mensen uit de doelgroep en begeleiden hen naar loonvormend werk voor of bij werkgevers in de regio Midden-Gelderland;
 • Onze focus richt zich op werkgevers als primaire bron van duurzame werkgelegenheid voor de doelgroep;
 • Wij investeren in duurzame inzetbaarheid en rendabele activiteiten voor of bij werkgevers. Wij minimaliseren de kosten en verminderen ons ondernemingsrisico.

De visie van Presikhaaf Bedrijven:

 • Sluit aan op de missie van de deelnemende gemeenten;
 • Past daarmee binnen het gemeentelijk beleid;
 • Sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.

En richt zich op:

 • Beschut werk voor mensen die zijn aangewezen op een beschermde, maar zo regulier mogelijke, werkomgeving waarbij de focus van de begeleiding is gericht op zelfredzaamheid;
 • het bieden van een springplank-functie waarbij de focus gericht is op het behalen van voldoende rendement in maatschappelijke en financiële zin.
 • het zo regulier mogelijk plaatsen en ontwikkelen van de doelgroep met de focus op maximale uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt;

Kernwaarden
Om bovenstaande uitgangspunten te kunnen realiseren heeft Presikhaaf Bedrijven een aantal kernwaarden geformuleerd:

 • De mens staat (werknemer/cliënt) centraal:
  • Werk is de ultieme vorm van participatie;
  • We gaan uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen;
  • De geboden werkplek moet veilig en plezierig zijn;
  • De ontwikkeling en ondersteuning is gericht op groepen en het individu;
 • De werkgever centraal:
  • Wij hebben een helder beeld van de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen;
  • Wij kennen de werkgever en zijn organisatie;
  • Wij ontzorgen de werkgevers met betrekking tot de banenafspraak, invulling van MVO-doelstellingen en in Sociaal ondernemerschap;
  • Wij ontzorgen werkgevers bij plaatsing van mensen uit de doelgroep op het gebied van administratieve en financiële lasten;
 • De opdrachtgever centraal:
  • Samen kunnen we meer door (lokale) sociale doelstellingen te combineren;
  • Terugdringen van uitkeringslasten voor gemeenten (schadelastbeperking);
  • Wij maken afspraken over resultaatverplichtingen.