Participatiewet Werkgevers

De Participatiewet die ingegaan is op 1 januari 2015, voorziet in één regeling voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeacht wat de oorzaak is van die afstand. Ter ondersteuning van de Participatiewet hebben het Kabinet en sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt die aansluiten op de doelstellingen van de Participatiewet. Onderdeel daarvan is de Banenafspraak.

Onlangs zijn de Participatiewet en de Banenafspraak vereenvoudigd. Klik hier voor een handig overzicht.

Wat kan Presikhaaf Bedrijven u bieden?
Voor de invulling van het Sociaal Akkoord en socialer ondernemen, bent u bij ons aan het goede adres. Wij helpen u graag met:

  • de invulling van uw personeelsvraagstuk. Wij begeleiden de medewerker(s) en desgewenst adviseren wij over werkplek-/werkprocesaanpassingen;
  • invulling geven aan ‘social return’ doelstellingen. Steeds vaker wordt deze sociale factor meegewogen met aanbestedingen. Heeft u behoefte aan advies om dit praktisch te organiseren? Wij denken graag met u mee;
  • (proef)plaatsingen van gemotiveerde medewerkers (die horen tot de doelgroep van de banenafspraak. Dit kan op basis van individuele of groepsdetachering. Van ongeschoold, laagdrempelig werk tot Mbo- en soms ook Hbo-niveau. Alles in nauw overleg met u en in overeenstemming met uw bedrijfsproces;
  • onze uitgebreide kennis van de regelgeving, subsidiemogelijkheden en riscovermindering.

Veel werkgevers gingen u voor! Lees hun ervaring.

Wilt u direct contact met ons? Klik hier.

Prestatieladder Socialer Ondernemen
De invulling van het Sociaal Akkoord kunt u zien als een lastige verplichting, maar ook als een kans om bij te dragen aan socialer ondernemen. Steeds meer werkgevers – ook grote Nederlands bedrijven – nemen dit op in hun beleid. Eén van de voordelen is dat u aantrekkelijker wordt als samenwerkingspartner voor andere ondernemingen die ook socialer willen gaan ondernemen. Er is inmiddels een landelijk erkend instrument waarmee u kunt laten meten in hoeverre u sociaal onderneemt: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het resultaat van deze meting wordt uitgedrukt in een score, die zichtbaar is op de website van PSO. Meer weten? Klik hier.

infographic