Samenwerkingen

Partners

Werkgevers
Medewerkers van Presikhaaf Bedrijven voeren werkzaamheden uit voor onze klanten, zowel op onze eigen locaties als bij de werkgever. Dit zijn zeer variërende werkzaamheden, van verpakkings- en montagewerkzaamheden tot aan diverse dienstverleningen en tuinbouw.

Gemeenten
Naast de samenwerking met diverse werkgevers, werkt Presikhaaf Bedrijven samen met tal van gemeenten in Midden-Gelderland. Enerzijds als leverancier van dienstverleningsconcepten (groenvoorziening, onderhoud openbare ruimten, schoonmaak enz.), anderzijds als specialist in het toeleiden van mensen naar werk. De jarenlange ervaring als sociale werkvoorziening zorgt voor een aanpak die werkt en tot duurzame plaatsingen kan leiden.

Daarnaast is de website activerendwerk.nl opgezet, waar toekomstige medewerkers alles kunnen vinden over diverse werkplekken. Waaronder bij Presikhaaf Bedrijven. Deze website is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten ontdekken wat ze willen en kunnen.

Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland
Op dit moment werken deelnemende gemeenten, het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en Presikhaaf Bedrijven samen aan een plan om de Participatiewet uit te kunnen voeren, op lokaal en regionaal niveau. Meer informatie kunt u vinden op de pagina WSP.

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkt Presikhaaf Bedrijven samen met onder andere Siza en Landgoedbeheer Veluwezoom. Zij verzorgen arbeidsmatige dagbesteding voor deze medewerkers en begeleiden hen hierbij.