WSP

Partners

Het Werkgevers Servicepunt Midden-Gelderland is verantwoordelijk voor werkzoekenden die weinig ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Het WSP zoekt de geschikte kandidaat voor uw vacature en helpt u omtrent de begeleiding. Met de bedoeling dat u deze begeleiding in de loop der tijd zelf overneemt.

Het WSP is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Lingewaard, Overbetuwe, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Doesburg en Zevenaar, Presikhaaf Bedrijven en UWV Werkbedrijf. Zij werken samen om de dienstverlening richting werkgevers gecoördineerd vorm te geven.

Het resultaat van deze samenwerking is:

  • Kennis van de arbeidsmarkt en personele zaken;
  • inzicht in personele diensten, regelingen en instrumenten die integraal ingezet kunnen worden;
  • mogelijkheden om personele problemen en knelpunten in uw bedrijfsvoering op te lossen.

Samen hebben de deelnemende partijen de expertise in huis voor een deskundige analyse van uw personele vraagstukken. Zij hebben hun krachten en netwerken gebundeld om voor uw vacatures de juiste kandidaten te vinden.

Ga voor meer informatie over het WSP naar wsp-mg.nl

Logo-WSP